Odlomak

Socijalne organizacije nastaju formiranjem grupa u kojima svako ima definisane poslove. Funkcija organizacije jeste da planira i koordinira složene međuzavisne aktivnosti velikog broja ljudi. Od složenosti zadataka zavisi i složenost organizacije. Pravac u psihologiji koji se bavi ovim problemima naziva se psihologija organizacije.

Savremena psihologija organizacije kao jedan od najčešćih problema interesovanja ima pojavu stresa, u organizaciji i radnoj sredini . Taj svakodnevni fenomen sa kojim se ljudi sreću posebno se često vezuje za problematiku konflikata u radu.

U javnosti se pod pojmom stres podrazumjeva negativni uticaj nekog okolinskog faktora na naše duševno i tjelesno zdravlje, dok se, pravo značenje tog termina odnosi na odgovor našeg organizma na stresore iz okoline.

Problem sa stresom i ljudskim zdravljem javlja se usporedo s razvojem naših mentalnih i kognitivnih sposobnosti jer čovek je u stanju uključiti taj odgovor organizma i bez vidljivog spoljenjeg nadražaja, samo na temelju svojih misli.

Mark Twain je jednom rekao: “Ja sam star čovjek koji se u životu puno puta razboljeo od brige zbog stvari koje se nikada nisu dogodile “.

U posljednjih 20 godina sve je izraženija uloga stresa u nastanku i razvoju mnogih oboljenja. Moderni stresni način življenja uzrok je i tzv. sindroma hroničnog umora. Sve važniju ulogu zauzima i stres na radnome mjestu.
Današnji čovek je sve manje fizički aktivan, zahvaljujući zahuktalom razvoju nauke i tehnike, koje omogućavaju da se njegovo kretanje svede na najmanju moguću mjeru.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 22 stranica
  • Organizaciono ponašanje -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka   -

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari