Odlomak

Regulacija grijanja je klasičan problem upravljanja, koji se vrlo često pojavljuje u inženjerstvu procesa, i zahtijeva potrebno znanje u oblastima kao što su modeliranje, simulacija i regulacija.
Kontrola temperature je proces u kome se izmjena temperature prostora (i objekata koji se zajedno nalaze unutar njih) ili neke materije mjeri ili detektuje na neki drugi način, a prolazak toplotne energije u prostor prilagođava se tako da se postigne željena temperatura.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari