Odlomak

Dom
Dom nije samo ustanova za smeštaj i ishranu učenika, već ima mnogo ozbiljnije, odgovornije i suptilnije zadatke, postavljene od strane društva.
Dom je pre svega vaspitna ustanova u kojoj se stvaraju uslovi za vaspitanje i učenje učenika. Imajući sve ovo u vidu, saradnja i pomoć porodice je izuzetno značajna i neophodna, a jedan od najvažnijih njenih oblika je priprema deteta za dolazak u novu sredinu – školu i dom. Svaka promena je teška, a učenici koji se prvi put useljavaju u dom suočavaju se sa velikim razlikama u odnosu na dotadašnji način života i rada.
Saradnja sa roditeljima

Dve glavne funkcije domova učenika su:
socijalno zastitna
vaspitna.

Vaspitači se zale da u saradnji sa roditeljima ima mnogo problema medju kojima su apatija i nezainteresovanost , sto je ozbiljna prepreka da se izmedju doma i porodice uspostavi plodonosan partnerski odnos.
Roditelji najčesce ne polaze od toga da i oni, kao i dom imaju odgovornost za rad i uspeh učenika, da ta odgovornost mora biti zajednička i da se ne moze citavo breme svaliti na skolu i dom.
Jasno je da bi aktivnom ulogom roditelja školski uspeh bio bolji i da bi lični razvoj učenika bio brzi i sa manje teškoca. roditelji koji uspesno saradjuju sa vaspitačima i skolom povoljno utiču na formiranje pozitivnih stavova učenika prema učenju, doprinose prosocijalnom ponasanju i povoljno uticu na razvijanje saradničkih odnosa u grupnim aktivnostima i smanjenje nasilja medju vršnjacima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari