Odlomak

Novac je najvažnija roba tržišne privrede i čini osnovu monetarnog sistema svake zemlje, te se zato i postavljaju pitanja prirode savremenog novca, njegovog stvaranja, kontrolisanja, funkcija i delovanja u privredi (prema Đorđević, Đurić, Tomić 2012. 79)

Novac je ekonomsko dobro koje služi u razmeni materijalnih dobara i usluga između učesnika u robnom prometu. On je nastao kao objektivna potreba efikasnijeg funkcionisanja robne proizvodnje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari