Odlomak

Siromaštvo

Šta je siromaštvo i kako ga definisati? Obično sociolozi i istraživači koriste dva načina pristupanju siromaštvu:
•    apsolutno siromaštvo ili održavanje golog života i
•    relativno siromaštvo.
Pod apsolutnim siromaštvom podrazumeva se nepostojanje osnovnih uslova za održavanje fizičke egzistencije – naime, dovoljno hrane, krova nad glavom i tako dalje. Koncept apsolutnog siromaštva smatra se univerzalno primenjivim. Gibbens smatra da su standardi za ljudsko održavanje, više ili manje, isti za sve ljude istog životnog doba i iste telesne građe, bez obzira gde žive. Za bilo kojeg pojednica, bilo gdje u svetu, može se reći da živi u siromaštvu ukoliko se nalazi ispod ovog univerzalnog standarda.
Međutim, nisu svi mišljenja da je moguće odrediti taj standard. Neki smatraju da je pogodnije koristiti pristup relativnog siromaštva. Problemi formiranja pojma relativnog siromaštva su složeni, i tu se uglavnom koriste merila dohotka, ali ona mogu sakriti raznovrsnost u stvarnim potrebama ljudi. Zagovornici koncepta relativnog siromaštva smatraju da se siromaštvo kulturno definiše i da ne može da se meri na osnovu nekog univerzalnog standarda. Pogrešno je pretpostaviti da su ljudske potrebe svuda identične – u stvari, one se razlikuju čak i u okviru jednog društva. Ono što se smatra neophodnim u jednom društvu,  u drugom može se smatrati luksuznim.
Teškoće postoje u formulacijama i apsolutnog i relativnog siromaštva. Uobičajena tehnika za merenje apsolutnog siromaštva jeste određivanje granice siromaštva, koja se zasniva na ceni dobara koji su potrebni za ljudski opstanak u određenom društvu. Za pojedinca ili domaćinstava čiji se prihod nalazi ispod granice siromaštva, kaže se da žive u siromaštvu. Kada se za nekog kaže da živi ispod granice siromaštva, to znači da nema dovoljno sredstava za ispunjavanja osnovnih životnih potreba. Ranije smo rekli da je relativno siromaštvo takođe problematično za definisanje jer kako se društva razvijaju, tako se menja i shvatanje relativnog siromaštva.
Pojedini kritičari upozoravaju  da korišćenje pojma relativnog siromaštva skreće pažnju sa činjenice da su najsiromašniji članovi društva danas mnogo imućniji nego ranije. Kao na primer da su porodice sa najnižim prihodima sada dostupniji roba i usluga nego što je to bio slučaj pre dvadeset godina. (tabela 1.1.).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari