Odlomak

Kod država u tranziciji imanentan je nedostatak sredstva za ubrzavanje orivrednig rasta. Kako bi se privukaostrani kapital preduslov je stabilan i konkurentan poreski sitem,  funkcionisanje i stabilnost pravnog sistema, postojanje neyavisnih i efikasnih državnih institucija, uređeno zakonodavstvo (na principima slobodne tržisne ekonomije), razvijena infrastruktura, itd. Konkurentnost poreskog sistema predstavlja samo jedan od elemenata ukupnog privrednog ambijenta koji utiče na priliv investicija i privredni rast.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Javne finansije Prof. dr Miljana Barjaktarovic
  • Školska godina: Prof. dr Miljana Barjaktarovic
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Čačak,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Čačku  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Jedan komentar na “Specificnosti poreske politike Evropske Unije”

Komentari