Odlomak

Preduzeće je ekonomsko-pravna organizaciona celina koja svojim poslovanjem nastoji da ostvari što veću dobit. U svrhu ostvarivanja ciljeva i zadataka prduzeće raspolaže određenim elementima. A među najvažniji elemente ili činioce spadaju sredstva za rad, jer su osnova za obavljanje delatnosti (proizvodnje, prometa robe ili pružanje usuga).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Ekonomika biznisa -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari