Odlomak

PROCES STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA
POJAM I DEFINICIJA VIZIJE, MISIJE, POLITIKE I STRATEGIJE1.1. VIZIJA:
Vizija je slika željene, privlačne budućnosti za duži rok, koja je u mnogo čemu bolja od sadašnjosti. Može biti sasvim fantastična ili sasvim realna. Mora ponuditi jasan i privlačan pogled na budućnost preduzeća. Percipira nove poželjne budućnosti koje je moguće poručiti unutrasnjoj i spoljnjoj okolini preduzeća. Za viziju možemo reći da je ona usmeravajući put. Uloga vizije: ona je okvirno usmerenje poslovanja i obuhvata podrobnije ciljeve;-ona je motivacija za osoblje ako se sa njom poistovete. Nadahnjuje ih da bi im se promene činile vredne uloženog napora-naročito je bitna za preduzeća u krizi.
MISIJA
Misija je zgusnuto, bitno određenje poslovanja i usmerenje razvoja preduzeća. U misiji preduzeće određuje razloge za svoje postojanje i utemeljuje buduće poslovanje. Misija određuje identitet preduzeća, njegove karakteristike i vrednosti na način da preduzeće načini različitim od ostalih preduzeća. Misija uključuje:-određenje proizvoda ili usluga;-određenje tržišta;-određenje odnosa do radnika i njihovih sposobnosti;-društveno-ekonomske ciljeve;-prednosti svog poslovanja;-određenje odnosa do kupaca;-određenje tehnologije;-filozofiju poslovanja. Osnovna svrha misije je osigurati jedinstvo u preduzeću i delovanje zaposlenog uodređenom pravcu.
Namenjena je i svim spoljnim klijentima.

POLITIKA
Politika je izjava najvišeg menadžmenta (predsjednika uprave) kojom se definisu mere izvjesni uticaji uprave trgovačkog društva (preduzeća) na aktivnosti koje će se pri realizaciji vizije i misije poslovnom sistema preduzeti radi razvitka i ostvarenja ekonomskih i neekonomskih ciljeva.)
STRATEGIJA
Etimološko značenje reči je “strategos”, što na grčkom znači vojskovođa. Prema tome reč je posuđena i vojne nauke i vještine. U literaturi se može naći veći broj definicijastrategije, ali realna definicja ne postoji. Razlikujemo više određenja:-Coulterova (1998). Strategiju definira kao seriju prema cilju usmerenih odluka iakcija, koja uravnotežuju organizaciju, sposobnost i resurse preduzeća sa šansamai opasnostima iz okoline.-Thompson i Strickland (1999). Strategiju definisu kao uzorak aktivnosti i poslovnih postupa koje upotrebljava strazeško poslovodstvo, sa svrhom gađanjakupčevim potrebama, izgradnjom privlačne tržišme pozicije te ostvarenjemorganizacijskih ciljeva.-Lynch (2000). Strategiju određuje kao uzrok osnovnih ciljeva, namera, svrha, te ključnih politika i planova koji su potrebni za ostvarenje postavljenih ciljeva. Strategija znači ostvarenje različitosti u odnosu prema konkurenciji, i mora biti trajnijeg i sačuvljivog karaktera. Poslovnu strategiju je najbolje definisati kao postavljanje dugoročnih ciljeva, te definisanje puteva i načina za njihovo ostvarenje. To je svjesna i smišljena aktivnost. Svrha strategije je racionalno reagovanje na promene u sredini. Osnovna karakteristika strategije je postojanje strategijske situacije i strategijskog ponašanja. Strategijska situacija je konkurentski međuodnos između različitih kupaca i prodavaca određene linije proizvoda na određenom tržištu, odnosno poslovnom području. Konkurancija je rivalstvo. Strateško ponašanje je odnos ili postupak sa drugim subjektima u postupku konkurencije.
GLAVNE VRSTE I OBLICI STRATEGIJA
Strategija se može odnositi kako na preduzeće u cijelini tako i na pojedine funkcije preduzeća, njegove organizacijske jedinice, organizacijsku strukturu, način ponašanja, čimbenike procesa delovanja, tržište nabave i prodaje. Može se odnositi i na upravljanje preduzećem kod kojeg razlikujemo ekonomske od upravljačkih strategija.
Ekonomske strategije se odnose na kontroling, proizvodnju, kadrove, razvitak, marketing itf. Upravljače i menadžerske strategije uključuju sve aktivnosti u vezi sa poslovanjem, organizacijom, primenom odabranih rješenja, politikom kadrova, motivacijom zaposlenih, komunikacijom i stilom odlučivanja. Strategija se pojavljuje u više vrsta i oblika:-strategija razvitka-strategija preduzeća-strategija proizvođača-strategija tržišta-strategija menadžmenta-strategija zaokreta u delatnost i ili tržištu.
P.Ducker
Navodi sledeće strategije: – «Ko će brže, ko će više» – Udri tamo gde ih nema – Strategija tržišnih niša-Strategija promena vrednosti i obeležja – Strategija prilagodbe kupčevu socijalnom i ekonomskom statusu
J.Brekić
Govori o sledećim strategijama: -strategija inovativnog menadžmenta – strategije promocije menadžera.
F.R.David
Navodi ove vrste strategija: -strategija integracije – rastuća strategija – strategija diverzifikacije-defenzivna strategija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari