Odlomak

Rezime
Metodologija je sistem praksi, tehnika, procedura i pravila koje koristi onaj ko radi na području određene discipline, gde je procedura niz koraka koji se, da bi se nešto postiglo, odvijaju po redosledu. Tehnika odabira metodologije mora voditi računa o njenoj primenjivosti na sve projekte unutar jedne organizacije. U praksi je pravilo da nijedna od postojećih metologija neće uspeti da zadovolji sve zahteve svih projekata. Zbog svih ovih problema upravljanja i složenosti projekata ponaosob, jedno od mogućih rešenja, koje se nameće, jeste „generička metodologija” utemeljena na postojećim metodologijama. Ovakvu metologiju bi bilo moguće oblikovati prema zahtevu projekta i prilagođavati u toku projekta (kroz specifične zahteve i faze). Do naučnog pristupa ovakvoj metodologiji došlo bi se na temelju akumuliranog znanja iz završenih projekata. Baza podataka metoda i tehnika dobro rešenih i vođenih projekata, prvi je korak ka jednom informatičkom sistemu za vođenje i upravljanje projekata. Savremeni projekti se ne mogu voditi bez dobre infrastrukturne podrške informacionog sistema i komunikacije između učesnika.
Metodologija može biti specifičan pristup, predlošci, obrasci korišćeni kroz životni ciklus projekta. Dobra metodologija sadrži sve važne procese upravljanja projektom, te će se područja koja su uključena u procese i dalje širiti. Karakteristike dobre metodologije su preporučen stepen detalja, upotreba šablona, standardizovane tehnike planiranja, vremenskog određivanja i kontrole troškova, standardizovani oblik izveštavanja, fleksibilnost za primenu na svim projektima, fleksibilnost za brzi razvoj, razumljivost korisniku, prihvaćenost i upotebljivost u organizaciji, upotreba standardizovanih faza životnog ciklusa i utemeljenost na smernicama (umesto na procedurama) i na etici dobro obavljenoga posla. Ukoliko se sve dobro primeni, zbog bolje kontrole nad planom projekta, može se očekivati brže vreme izlaska na tržište, smanjeni rizik projekta, bolji proces donošenja odluka, veće zadovoljstvo kupca a time i više vremena za dodane vrednosti.
Uvod
Savremeno upravljanje projektima podrazumeva odgovarajuću organizaciju ljudi, poslova, komunikacije i svih raspoloživih resursa, usmerenih ka ispunjenju zadatih ciljeva. Ovaj zadatak u upravljanju projektima je osnovna determinata u procesu izvršavanja projekta. Suštinski, organizacioni proces se uklapa u šemu i kalup projekta ali i određuje njegovu efektivnost i efikasnost pa mu, samim time, daje i ekonomsku opravdanost. Ako pojednostavimo ove tvrdnje, dolazimo do zaključka da je projekat plansko i sistemsko rešavanje unapred određenog problema. „U poslovnom svetu, projekat uglavnom označava niz međusobno povezanih aktivnosti, koje obično podrazumevaju grupu ljudi koji zajedno rade na jednokratnom zadatku tokom perioda od jednog do osamnaest meseci.”
Naravno, upravljanje projektima je definisano kao naučna disciplina, koja svojim metodama i tehnikama, upravlja alatima za procesuiranje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA Prof. dr Slobodan V. Vidaković
  • Školska godina: Prof. dr Slobodan V. Vidaković
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET EDUCONS - Fakultet poslovne ekonomije   EDUCONS

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari