Odlomak

UVOD

1.1 Istorija auto gasa(LPG)

Eksperimentisanja s gasovima kao gorivom počinju početkom19. veka. Philippe Lebon(1801), William Cecyl (1817), Samuel Brown (1823), Lemuel Wellman (1833) i EtienneLenoir (1860) izgrađuju motor s pogonom na gas. Tim studijama rešeni su tehnički i radni problemi , a na osnovu njih Christian Reithman izradio planove za izradu dvocilindričnog motora (1876).

Nakon što je motor na gas ušao u proizvodnju i proizvodni rezultati bili su izvrsni – preko 30000 motora, javila se ideja za proizvodnjom bržeg benzinskog motora, koji je 1882 proizveden u Daimler & Mayback. nakon toga motore na gas zamenili su benzinski motori,a od 1886 koriste se u autoindustriji.

Jedan od razloga zašto se u istoriji kao gorivo za automobile počeo koristiti benzin, a ne autogas, je problem transporta auto gasa. U to vreme proces kompresije auto gasa, kako bi se olakšao transport, nije bio poznat. Između 1920 i 1940, u vreme velike ekonomske krize isloma Wall Street-a, beži se velikom porast korišćenja motora na gas zbog niske cene gasa,a napušta se nakon ekonomske stabilnosti.

1.2 Tečni naftni gas

Tečni naftni gas (TNG ili LPG odенгл. Liquefied Petroleum Gas), odnosno auto plin, je smeša ugljovodoničnih gasova,koja se koristi kao gorivo za automobileil i druge potrošače.To je savremeni naziv za propan-butan (koji se, između ostalog, prodaje u “butan bocama”).

Tečni naftni gas je smeša ugljovodonika sa 3 i 4 ugljenikova atoma ( propan, n- butan, izo- butan, propen, buten, …). Oni su karakteristični (a i dobili su ime) po tome što (na normalnoj temperature ) lako , tj. Na malom pritisku (2-8 bar , ređe 16bar) prelaze utečno stanje. Preciznije, na temperaturi od 70°C njihov pritisak nije viši od 31 bar , a gustina tečne faze na temperaturi od 50°C nije manja od 0,4kg/ .
Dobija se utečnjavanjem smeše gasova dobijene izdvajanjem izrafinerijskih gasova(nastalih preradom nafte)nafte, odnosno gasova dobijenih preradom prirodnih gasovitih goriva (u postupku zvanom degazolinaža). Kada kažemo autoplin mislimo na tecni naftni gas(UNP), tj. smesu ugljikovodika: propana i butana (istovetnom sadržaju plinskih boca za domacinstvo). Najčešći termin za autoplin je LPG (Liquified Petroleum Gas). Propan i butan dobivaju se u procesu frakcijske destilacije sirove nafte ili pri rafiniranju prirodnog plina.Smesa gasova butana i propana, kad se komprimuje, prelazi u tecno stanje.Takođe uz spomenute nazive (skracenice) za autogas se koriste i nazivi: GPL (Gas di PetrolioLiquefatti), BTP (Benzinski Tečni Plin), TNP (Tečni Naftni Plin).Osim LPG-a za pogon vozila koristi se NG (Compresed natural gas). CNG je istovetanonom gasu koji nam u domove dolazi cevima.
Plin , ali CNG ( metan , zemni ) se koristi u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem od 1860, kada ga je Etjen Lenoar iskoristio za za pogon prvog dvotaktnog motora , pa potom 1876. Nicolaus Otto pri izvedbi prvog četvorotaktnog motora . Reč gas je sastavni deo riječirasplinjač ( fergazer , karburator ) , kojeg je bilo potrebno naknadno konstruisati za upotrebutekućeg goriva ( benzina ) . Zadaća karburatora je pretvaranje benzina u sitne kapljice ( gas ) . Početkom dvadesetog veka rad I jednostavnije distribucije tečnosti sa omasovljavanjemautomobila dolazi i do promene energenta . Distributivna mreža goriva za pogon automobileu to vreme ( kao I sada ) lakes barata tečnostima .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese