Odlomak

Uvod

Toksin je otrovna supstanca, koji nastaje u živim ćelijama organizma i nalaze se u malim koncentracijama. Mogu biti molekule, peptidi, proteini koji mogu prouzrokovati razna oboljenja prilikom apsorpcije. Reaguju na biološke makromolekule ćelijski receptori, enzimi. Mogu biti unešeni u organizam hranom, vodom i zrakom. Oštećenje organizma toksinom naziva se toksičnost. To se odnosi na celi organizam čoveka, biljaka, životinja. Otrovi mogu biti prirodnog, sintetskog porekla, ili proizvodi koji se unesu u organizam i štetno deluje na zdravlje. Disciplina koja se bavi sa otrovima naziva se toksikologija. Toksini prema načinu delovanja mogu biti:

 • Kancerogene (izazivaju rak).
 • Teratogene (uzrokuju oštećenja ploda).
 • Mutagene (uzrokuju genetsko oštećenja).

Prema stepenu otrovnosti mogu biti: vrlo jaki otrovi, samo otrovi, štetne stvari. Od toksina – otrova treba istaći stvari koji na neki način se nalaze u organizmu: konzervans, aditiv, umetne boje (veštačke boje) , teški metali, alkohol, patogena crevna flora, talog koji ostaje u naborima creva, stvari koje produkuje naše telo usled metabolizma: holesterol, kalcifikati, homocistein.
Važno je istaći današnju hranu čoveka jer svaki dan u organizam unosimo otrovne materije u vidu ishrane i to: pesticide, insekticide, fosfate, fungicide, aditive, emulgatore, veštačke arome. Preko napitaka kao coca cola light sadrži aspartam. Teške metale, hlora i ostale otrove iz pijaće vod sa slavine. Zato treba puno razmišljati za oslobađanje od tih štetnih materija putem antioksidansa odnosno to je faza konjugacije – vezivanja ovih štetnih materija – otrova – toksina. Tu nam može pomoći suplement sa puno hlorofila uzimanje B, C, E vitamina a od minerala cink i selen.
Vrlo je važno da razmišljamo o teškim metalima, koji se nalaze u ustima u vidu srebrne, amalganske plombe, koji mogu biti žarište raznih oboljenja.
Možda najveća toksičnost se nalazi u debelom crevu od neprobavne materije i stvrdnute fekalije koji se nalazi u naborima debelog creva, naročito kod onih osoba koji se slabo kreću. U debelom crevu okorena suva stolica može da bude od 2 – 5 kg. Tu se nalaze tzv. Fekalni toksini. Ovi toksini uzrokuju svakidašnje tegobe kao glavobolja, bolovi u kostima, lumbago i bolovi u stomaku.

 

 

 

Dejstvo toksičnih materija u životnoj i radnoj sredini

U odnosu na broj komponenata ćelija sa kojima reaguju, toksične materije mogu se svrstati u dve grupe:

 • u prvu grupu spadaju materije, koje mogu da reaguju sa većim brojem komponenata ćelija; njihova selektivnost je mala, otrov deluje sa velikim brojem sekundarnih elemenata ćelija i na taj način se rasipa, pa manji broj molekula može da izazove toksične efekte i
 • u drugu grupu spadaju materije koje reaguju samo sa jednom komponentom ćelije, ovi otrovi se ne troše na interakcijama sa nebitnim elementima ćelija, pa trovanje izazivaju u izuzetno niskim koncentracijama.

Na dejstvo otrova izuzetno su osetljivi fermenti (biokatalizatori ćelija) , koji su po sastavu belančevine. Otrovi na ove fermente deluju kao inhibitori. Toksične materije mogu da deluju na organizam:

 • lokalno, dejstvo se ispoljava na mestu kontakta otrova i organizma,
 • opšte toksično, nastaje kada se toksična materija apsorbuje na mestu dodira u krv ili limfu, a cirkulacijom se dovodi do odgovarajućih organa i tkiva, zbog čega dolazi do opšteg toksičnog stanja organizma,
 • povratno (reverzibilno) , zatrovani organizam se posle elimiminacije ili razgradnje otrovne materije (etanol) potpuno oporavlja i postaje funkcionalno sposoban kao pre trovanja,
 • nepovratno (ireverzibilno) , u organizam pod dejstvom toksičnih materija dolazi do nepovratnih reakcija i
 • refleksno, toksična materija izaziva podražaj refleksnim putem na odbrambenu akciju kod susednih organa koji nisu u kontaktu sa otrovom (prekid disanja kod nadražaja nervnih završetaka gornjih disajnih organa hlorom).

Prilikom dejstava dveju ili više toksičnih materija može doći do:

 • sinergizma i
 • antagonizma.

Sinergizam otrova je toksikološki pojam po kome dva ili više otrova deluju na živu materiju u istom smislu izazivajući smrt ili onesposobljavanje živih bića. Otrovi koji ovako deluju su sinergisti.
Sinergističko dejstvo dva ili više otrova može se ispoljiti u dva oblika:

a) Sinergizam adicijom (aditivnim dejstvom) ili sumiranjem efekata, nastaje kada se toksična dejstva samo adiraju ili sumiraju:

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari