Odlomak

Kvantitativne metode za poslovno upravljanje ili operacijska istraživanja su kompleksna naučna disciplina koja se bavi rešavanjem problema odlučivanja koji imaju podlogu u stvarnosti. Cilj kvantitativnih metoda za poslovno upravljanje je pronalazak najboljeg, tj. optimalnog smera aktivnosti u problemu odlučivanja u okviru datih restrikcija i ograničenih kapaciteta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Operaciona istraživanja -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Kos. Mitrovica,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari