Odlomak

Finansijska tržišta predstavljaju najznačajniji faktor ukupnog ekonomskog i privrednog sistema u zemljama sa razvijenom tržišnom privredom. Na njemu se susreću ponuda i tražnja kapitala. Preko finansijskih tržišta kompanije dolaze do sredstava neophodnih za finansiranje svog poslovanja. Ona olakšavaju povezivanje kompanija koji raspolažu sa viškom finansijskih sredstava i kompanija kojima nedostaju finansijska sredstva. Oni povezuju štednju i investiciju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Akcionarstvo i hartije od vrednosti -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari