Odlomak

UVOD

Sportske priredbe,trgovačke sajmove i izložbe istorija beleži još iz doba pre Atine i Rima.Setimo se samo Olimpijskih igara u staroj Grčkoj ili gladijatorskih borbi u starom Rimu.Mesta gde su se zaustavljali trgovački karavani radi razmene roba istorija opisuje još u Starom veku.Srednjovekovna okupljanja radi zabave ,igre i pesme su preteča modernih sajmova zabave i festivala.

Kada govorimo o ekonomskoj ponudi pre svega mislimo na proizvode i nematerijalne usluge.Rame uz rame sa ove dve kategorije staju i događaji čija uloga i značaj kao ekonomske ponude raste u zadnjih dvadesetak godina kako u razvijenim zemljama tako i u zemljama u tranziciji. Gore navedene činjenice iziskuju proširenje otvaranje područja primene menadžmenta i na događaje i stvaranje menadžmenta događaja kao nove naučne discipline koja će se baviti upravljanjem događajima. U ovom radu ćemo obraditi tržište događaja kao mesto odnosno proces u okviru koga se realizuje određeni događaj.

 
Tržište događaja

Tržište kao izraz ima mnogo značenja koja su se vremenom menjala,razvijala i dopunjavala.U osnovnom, izvornom smislu pod tržištem se podrazumeva fizičko mesto gde se sastaju kupci i prodavci radi razmene dobara. Pošto su događaji specifična vrsta ekonomske ponude, tržište, u tom kontekstu možemo definisati kao odnos ponude i potražnje za događajima ali i kao mesto na kome se susreću ponuda i tražnja za događajima. Tržište događaja ima svoju strukturu koju čine tržišni subjekti a to su organizatori događaja,posetioci događaja, agenti, posrednici,banke,osiguravajući zavodi kao i veze između njih. Da bi se utvrdili i procenili faktori koji utiču na prihvatanje određenog događaja na tržištu treba izvršiti analizu tržišta. Takva analiza treba da sadrži određene aktivnosti od kojih treba istaći: opšte karakteristike tržišta,segmentacija tržišta,analiza konkurencije,utvrđivanje trendova pojedinih tipova događaja,analiza tržišne pozicije organizatora događaja itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese