Odlomak

Ugovor je reč koja ima više značenja, ona može da prestavlja pravni akt, pravni odnos ili pravni dokument.

Ugovor kao pravni akt predtavlja izjavu volje dvaju ili više lica, kojom se proizvodi neko pravno dejstvo. To je dvostrani pravni posao, prisutan u velikom broju pravnih grana. Postoje porodični, obligacioni, nasledni, privredni ugovori, ugovor o radu i sl.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • OBLIGACIONO PRAVO Prof.dr Gordana Ljubojevic
  • Školska godina: Prof.dr Gordana Ljubojevic
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  Visoka poslovna škola strukovnih studija  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari