Odlomak

Turizam, kao svjetski fenomen, ima dodira sa najvišim i najdubljim težnjama svih ljudi.Turizam je takođe važan činilac društveno-ekonomskog i političkog razvoja u mnogim zemljama. Onmože doprinjeti pozitivnom društveno-ekonomskom i kulturnom napretku ali u isto vrijeme može dovesti do degradacije okruženja i gubitka lokalnog identiteta
Održivi razvoj podrazumeva izradu modela koji na kvalitetan način zadovoljavaju društveno – ekonomske potrebe i interese građana, a istovremeno uklanjaju ili znatno smanjuju uticaje koji prete ili štete životnoj sredini i prirodnim resursima. Dugoročni koncept održivog razvoja podrazumeva stalni ekonomski rast koji osim ekonomske efikasnosti, tehnološkog napretka, više čistijih tehnologija, inovativnosti celog društva i društveno odgovornog poslovanja obezbeđuje smanjenje siromaštva, dugoročno bolje korišćenje resursa, unapređenje zdravstvenih uslova i kvaliteta života i smanjenje zagađenja na nivokoji mogu da izdrže činioci životne sredine, sprečavanje novih zagađenja i očuvanje biodiverziteta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese