Odlomak

 

Ugovor o prodaji je ugovor kojim se jedna ugovorena strana (poverilac) obavezuje da robu koju prodaje preda drugoj ugovorenoj strani (kupcu) tako da ovaj stekne pravo raspolaganja, odnosno pravo svojine, a kupac se obavezuje da prodavcu plati cenu. Ugovorom o prodaju se vrši razmena robe za novac. U Zakonu o obligacionim odnosima iz 1978. godine, kojim je jednostavno regulisan ugovor o prodaji u obligacionim privrednim odnosima, pravi se razlikovanje između prava raspolaganja i prava svojine. Društvena pravna lica u pravnom prometu društvenim sredstavima imaju pravo raspolaganja, a pojedinci i građansko pravna lica u pravnom prometu imaju pravo svojine.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Obligaciono pravo Dr. Dragan Nisović
  • Školska godina: Dr. Dragan Nisović
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Niš,  UNIVERZITET U NIŠU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari