Odlomak

Banka je finansijska organizacija koja za predmet delatnosti ima zaključivanje i
izvršavanje bankarskih poslova. Banka je pravno lice, ona ima pravnu i poslovnu
sposobnost u granicama registrovanog predmeta poslovanja. Banka, kao i druga
finansijska organizacija, može imati samo organizacioni oblik akcionarskog društva.
Banke se mogu deliti po različitim kriterijumima. S’ obzirom na karakter
delatnosti i mesto u bankarskom sistemu banke se dele na:
– Centralne (emisione)
– Komercijalne ili poslovne.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari