Odlomak

UNIQA je evropska osiguravajuća kompanija koja kombinuje austrijski identitet sa evropskim oblikom. UNIQA počiva na tradiciji, znanju i iskustvu stečenom tokom perioda od 150 godina poslovanja u Austriji, stalno se usavršavajući i poslujući s pogledom u budućnost. Individualne potrebe i zahtevi klijenata su u središtu svih naših aktivnosti. Kombinuju snagu, sigurnost, inovativnost i najviši nivo kvaliteta za dobrobit naših klijenata.

Tokom poslednjih nekoliko godina, UNIQA je izrasla u jednu od vodećih osiguravajućih grupa u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Veličina stvara poverenje i sigurnost i od suštinske je važnosti za uspeh.

UNIQA Group Austria je vodeća osiguravajuća grupa na austrijskom tržištu i jedna od najvećih u Evropi. Aktivna je u svim područjima osiguranja. Tržišni je lider u Austriji u području životnih i zdravstvenih osiguranja i jedan od najvećih imovinskih osiguravača. UNIQA grupa je kompanija s jakom internacionalnom orijentacijom, svesna prednosti i prilika koje nudi tržište srednje Evrope. Stoga, cilj UNIQA-e nije samo sprovođenje uspešne poslovne strategije na austrijskom tržištu, nego i pojačan angažman, te uspešno širenje na evropskom tržištu. Trenutno je preko svojih firmi ćerki kao većinski ili delimični vlasnik prisutna na 20 tržišta širom Evrope.

 

Rating: 2.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari