Odlomak

1. Uvod

Danas, u složenom i turbulentnom okruženju pred organizaciju se postavljaju brojni zahtevi, kontinuitet u stvaranju vrednosti, ostvarenje strategijskih ciljeva, smanjenje troškova i ponašanje u skladu sa aktuelnom regulativom. U ostvarenju ovih zahteva neophodna je i primena informacione tehnologije. Konkurencija se danas sve više zasniva na virtuelnom svetu informacija, a ne na fizičkom svetu resursa. Ukoliko menadžeri i zaposleni poseduju više informacija o preduzeću i njegovom okruženju, donosiće kvalitetnije odluke. Arhitektura modernog preduzeća mora da bude fleksibilna i agilna, kako bi preduzeće bilo u stanju da pribavi, prilagodi i koristi procese koji automatski dovode do ubrzanja u primeni strategije. Nove tehnologije i novi zahtevi kupaca, zahtevaju kontinuelno testiranje novih poslovnih scenarija tako da je preduzeće prinuđeno da poseduje organizaciju koja omogućava promene kroz učenje.

Primarni cilj vođenja poslovanja je povećanje profita. To podrazumeva preduzimanje koraka kako bi se smanjili troškovi, cena koštanja, ukoliko se radi o proizvodnom preduzeću, povećan obrt sredstava i na kraju veća zarada. Sa razvojem računarske tehnike, interneta, tehnologija za povezivanje, sve više pažnje se poklanja tačnosti, ažurnosti i pravovremenosti dobijenih podataka. Smeštanjem podataka u jedan centralizovan sistem, adekvatnom analizom može se kratkoročno i dugoročno planirati rast i razvoj preduzeća. Današnje poslovanje velikih međunarodnih korporacija, pa i malih i srednjih porodičnih preduzeća, nezamislivo je bez podrške poslovnih informacionih sistema. Sistemi za planiranje resursa preduzeća postaju sve popularniji i sve više preduzeća uvodi ERP sisteme. Preduzeća koja uvode ERP sisteme mogu ostvariti konkurentsku prednost na tržištu, ali pre samog uvođenja potrebno je izvršiti procenu i izbor odgovarajućeg ERP sistema kojim će se moći pokriti sve funkcije poslovanja, te postići potpuna integrisanost poslovnih funkcija i procesa. Pri tom je važno utvrditi koje su finansijske mogućnosti preduzeća za ulaganje u takav sistem i koja je očekivana korist.
U ovom radu biće predstavljen ERP, OpenERP sistem.

2. Šta je ERP sistem

ERP (Enterprise Resource Planning) sistem je sistem za praćenje i upravljanje kompanijom koji je dizajniran korišćenjem savremene tehnologije relacionih baza podataka. Sistem omogućava trenutno praćenje svih poslovnih događaja i trenutne informacije o finansijskim i robnim tokovima prateći poslovne procese. Zahvaljujući ovom sistemu, koji prati sve resurse u realnom vremenu, tj. svaki pomak se evidentira u trenutku kada se dogodi, menadžer ima izveštaje koji mu pokazuju koliko brzo kompanija ide, kao i druge bitne karakteristike preduzeća (nešto kao kontrolna ploča u automobilima). Najprimenjiviji moduli današnjih ERP rešenja su:

• prodaja i marketing
• računovodstvo i finansije
• proizvodnja i upravljanje materijalima
• ljudski resursi
• menadžment lanca snabdevanja i
• elektronsko tržište

Svi moduli su integrisani, što znači da različita odeljenja u okviru organizacije koriste iste podatke u isto vreme. Takođe, omogućavaju povezivanje poslovnih procesa između organizacija širom sveta. Baza podataka je integrisana, tako da svi procesi koriste iste podatke. Među globalnim vlasničkim ERP sistemima ističu se SAP, Oracle eBusiness Suite, Microsoft Dynamics Nav, a takođe treba pomenuti i ERP rešenja otvorenog koda, kao što su Compiere, Adempiere, OpenERP, Openbravo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese