Odlomak

Ranjive grupe su grupe kojima je, usled specifične razlike u odnosu na dominantnu populaciju, potrebna dodatna podrška kako bi se mogle ravnopravno uključiti u životne tokove zajednice. Deca su, po pravilu, ranjiva grupa. Deca su i u međunarodnom pravu prepoznata kao posebno osetljiva i specifična kategorija za čiju zaštitu nisu dovoljni uobičajeni mehanizmi zaštite predviđeni pravom ljudskih prava. Negde od 17. veka dete počinje da se tretira kao posebno osetljivo biće i dolazi do buđenja svesti o detinjstvu kao pojmu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Porodično pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Niš,  UNIVERZITET U NIŠU - Pravni fakultet   /

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari