Odlomak

Kada je reč o komunikaciji dva osnovna kriterijuma su: prema vrsti znakova koji se u komunikaciji koriste i prema broju učesnika.

Prema vrsti znakova komunikacija se deli na: verbalnu i neverbalnu.
o Verbalna komunikacija – komunikacija rečima : pisana i govorna
o Neverbalan komunikacija – komunikacija mimikom, porketima, gestovima.. Osnovna razlika je u tome što verbalnu komunikaciju u velikoj meri možemo da kontrolišemo, reči možemo da biramo, što nije slučaj kod neverbalne komunikacije.

Prema broju lica: intrapersonalna, interpersonalna, komunikacija u maloj grupi, javna komunikacija i masovna komunikacija.
Intrapersonalna – komunikacija sa samim sobom (učimo o sebi, evaluiramo svoje postupke, razmišljamo o odlukama, preispitujemo se…)
Interpersonlana – komunikacija između dve osobe (učimo o sebi i drugima, izražavamo sebe, uspostavljamo, održavamo prekidamo veze, uspostavljamo interakciju);
Komunikacija u maloj grupi tj. sa manjim br. osoba – razmena mišljenja i iskustava, ideja, socijalizacija
Javna komunikacija – komunikacija govornika sa publikom (uticaj, uveravanje, nove informacije i činjenice, prezentacije). Govornik mora imati harizmu tj. urođenu sposobnost da ga drugi slede, da mu veruju, slušaju ga…
Masovna komunikacija – komunikacija usmerena na publiku – putem sr. masovne komunikacije..

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Etika i komunikacije -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Etika
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Etika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese