Odlomak

Rezime

Zadatak ovog seminarskog rada je upoznavanje sa veštačkom inteligencijom, sve njene prednosti i nedostaci, zatim ce biti predstavljene faze razvoja veštačke inteligencije. U ovom radu će biti objašnjen i pojam ekspertnih sistema.

 

 

 

UVOD

Pojam veštačka inteligencija VI – (Artifical Intelligence -AI) potiče od Johna McCarty-ja i označava pojavu inteligencije koja je ostvarena na veštački način, tj. putem programiranja računara. Međutim mnogi autori i stručnjaci iz ove oblasti se ne slažu s tim da termin veštačka inteligencija upotpunosti i najbolje opisuje ovu oblast nauke, jer mnoge oblasti informatike u osnovi imaju inteligentno ponašanje, ali ne spadaju u oblast veštačke inteligencije, tj. ne pripadaju toj oblasti u užem smislu.

 

 

 

 

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA

Veštačka inteligencija je grana računarskih nauka koja se bavi proučavanjem i oblikovanjem računarskih sistema koji pokazuju neki oblik inteligencije. To su sistemi koji mogu učiti nove koncepte, sistemi koji mogu zaključivati i donositi zaključke o svetu koji ih okružuje, sistemi koji mogu razumeti prirodni jezik ili spoznati i tumačiti složene vizuelne scene, sistemi koji mogu obavljati i druge vrste veština koje zahtevaju čovekovu vrstu inteligencije (D.W. Patterson,1990). Pored ove definicije postoje i druge, a to su :

 • Veštačka inteligencija je naučna oblast u kojoj se izučavaju izračunavanja da bi se izračunavanjem omogućila percepcija, rezonovanje i činjenje.
 • Veštačka inteligencija je naučna oblast u kojoj se izučavaju metode koje bi izračunavanjem omogućile percepciju, rezonovanje i činjenje.
 • Veštačka inteligencija je naučna oblast u kojoj se istražuje kako da se naprave računari, koji bi uspešno radili stvari koje u datom momentu rade bolje u odnosu na ljude.

Prema Meyer-u dielovi veštačke inteligencije su : učenje, modeliranje simbolima, heuristika, rešavanje problema, integracija, tehnike i jezici veštačke inteligencije.
 

 

Pojam veštačke inteligencije

Jednostavno rečeno, veštačka inteligencija se može objasniti kao pokušaj da se naprave mašine koje ispunjavaju takve zadatke da bi ljudi, u slučaju da oni ispunjavaju te iste zadatke, morali upotrebiti inteligenciju. Pri tome se pod inteligencijom podrazumeva sposobnost snalaženja u novim uslovima, na način kako to tumače svi psiholozi. Ipak, da bi se izbegle nedoumice u poimanju suštine veštačke inteligencije, poželjno je uočiti šta se sve smatra „inteligentnim ponašanjem“:

 • Razumevanje i učenje na osnovu iskustva,
 • Razumevanje dvosmislenih ili kontradiktornih poruka,
 • Brzo i fleksibilno prilagođavanje novim situacijama,
 • Upotreba razuma u rešavanju problema i efikasno upravljanje
 • Preovladavanje zbunjujućih situacija,
 • Razumevanje i izvođenje zaključaka na običan, razuman način
 • Primena znanja pri iskorištavanju okoline
 • Sticanje i primanja znanja,
 • Razmišljanje i rezonovanje i
 • Prepoznavanje relativne važnosti različitih elemenata u nekoj situaciji.

U razumevanju pojma veštačke inteligencije, neophodno je prihvatiti dve bitne činjenice:

 • Veštačka inteligencija se bavi procesom mišljenja i
 • Veštačka inteligencija predpostavlja da se taj proces odvija putem računara.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Jedan komentar na “Veštačka inteligencija”

IVO33 says:

Veoma edukativan rad.

Komentari

Click to access the login or register cheese