Odlomak

Stvari su materijalni delovi prirode podložni ljudskoj vlasti. Ovako definisane stvari predstavljaju objekte stvarnopravnih odnosa i one mogu biti predmet prometa i razmene.

1. Pokretne i nepokretne

Pokretne stvari su one koje se nesmetano mogu pomerati sa jednog mesta na drugo bez promene njihove suštine (knjige..). Nepokretne stvari su one koje se ne mogu pomeriti s jednog mesta na drugo, a da se pritom ne poremeti njihova suština (zemljište). Pod nepokretnim stvarima se takođe ubrajaju i one koje su u funkcionalnom jedinstvu sa nepokretnim stvarima, a stvarnosti su pokretne (brodovi). Pravo svojine nad pokretnim stvarima stiče se ako postoji pravni odnos i ako je izvršena predaja stvari novom vlasniku, dok je kod nepokretnih stvari, pored pravnog osnova, potrebno izvršiti i uknjižbu u zemljišne i druge javne registracione knjige.

 

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 8 stranica
  • Pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za pravo,javnu upravu i bezbednost FDUA  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari