Odlomak

Pojam pravnog akta organa javne uprave

Pravni akti organa javne uprave su kako pravni akti, tako I proste upravne ili stucne radnje koje nazivamo I materijlnim operacijama ili materijlnim aktima drzavne uprave.

Pojam pravnog akta se vezuje za pojam izjave volje (volja naroda, drzave-drustva, pojedinca). Za pravne akte organa javne uprave karakteristicno je to da su to izjave organa koje ovi cine u vrsenju poslova poverenih im pravnim propisima, a koje imaju za cilj da izazovu odredjene pravne promene u odredjenim pravnim odnosima.

 

 

 

 

Vrste pravnih akata

Osnovna podela pravnih akata se moze izvrsiti na:

1.    normativne (opste) I konkretne (pojedinacne) akte
2.    spoljne (eksterne) I unutrasnje (interne) pravne akte

 

 

 
Normativni (opsti) akti organa javne uprave

Pod opstim aktima organa javne uprave podrazumevaju se akti koje donose organi u vrsenju upravne delatnosti, a koji propisuju pravila ponasanja na neodredjeni broj lica I neodredjeni broj slucajeva. Opsti karakter ovih akata se ogleda u tome sto sadrze opsta pravila ponasanja koja se odnose na neodredjeni broj lica, odn.na gradjane, preduzeca, radne I druge organizacije itd.

Opsti akti se donose da bi se, preko pojedinacnih pravih akata, primenili na konkretne slucajeve I da bi se na taj nacin ostvarili takvi pravci odnosa kakve zakon I drugi propisi zele da se stvaraju.

Opsti akti imaju opsteobavezni znacaj, sto znaci da su svi gradjani I organizacije duzni da postupaju I da se ponasaju prema njima.

Opsti akti, kada ih donose organi uprave, nazivaju se I propisima.

 

 

 

Konkretni (pojedinacni) akti organa javne uprave

Konkretni (pojedinacni) akti su pravni akti koje donose organi javne uprave, a koji se odnose na pojedine odredjene stvari (predmete). Oni sadrze pojedinacnu normu koja se odnosi na odredjene subjekte I na odredjene slucajeve.

Konkretni akti organa javne uprave se, prema dejstvu I nadleznosti organa za resavanje sporova proisteklih iz ovih akata, mogu podeliti na: upravne akte, akte poslovanja I ostale konkretne akte javne uprave.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese