Odlomak

Posle glagola: to tell (kazati), to give (dati), to bring (doneti), to throw (baciti), to send (poslati), to sell (prodati), to write (pisati), to read (čitati) i još nekih, prijedlog “to” se izostavlja ako dolazi prije objekta, ali ako dolazi posle objekta predlog “to” se ne izostavlja:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari