Odlomak

Svojina je kompleksni program i može biti predmet izučavanja sa ekonomske i sa pravne tačke gledišta, a potpunu sliku o njoj možemo dobiti ako je posmatramo sa oba aspekta. Svaka svojina u krajnjoj liniji znači prisvajanje. Tokom razvoja društva transformisala se i svojina, te je tokom vremena mijenjala svoj oblik i sadržinu. Svojina u ekonomskom smislu znači prisvajanje ekonomskih dobara onda možemo reći da u pravnom pogledu ustanova svojine znači zbir i sistem onih pravila koja propisuju na koji način se vrši prisvajanje. S obzirom na to ko vrši prisvajanje da li kolektiv ili pojedinac, svojinu dijelimo na : • kolektivnu i • privatnu. Pravo svojine kako ga definiše naš zakon, je subjektivno građansko pravo sa istim ovlašćenjima koja pravni institut ima još od rimskog prava, a naime, da nosilac prava svojine (vlasnik) ima pravo da svoju stvar drži, da je koristi i da njome raspolaže u granicama određenim zakonom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Poslovno pravo Prof. dr. Miodrag Vuković
  • Školska godina: Prof. dr. Miodrag Vuković
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Crna Gora,  Herceg Novi,  Fakultet za menadžment u Herceg Novom  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari