Odlomak

1.UVOD

Web servisi su proizvod novog načina projektovanja informacijskih sistema. Širenje ideje o raspodijeljenoj obradi podataka i dijeljenju funkcionalnosti s drugim organizacijama uzrokovalo je ubrzani razvoj samog weba. Naime, organizacije više nisu usmjerene isključivo na razvoj vlastitih aplikacija kako bi promovisale ili unaprijedile vlastito poslovanje. Novom metodologijom razvoja, one određeni dio vlastitog poslovanja otvaraju zajednici i čine ga dostupnim široj javnosti.
Web servisi su postali obavezni dio u poslovanju gotovo svake organizacije. Ipak, dijeljenje funkcionalnosti znači i dijeljenje njenih ranjivosti i nedostataka. Tačnije, sigurnosne ranjivosti jednog servisa sada imaju uticaj i na poslovanje organizacija koje taj servis koriste.
Porast upotrebe web servisa u svakodnevnom poslovanju povećava potrebu za konkretnim metodologijama ispitivanja sigurnosti istih. Trenutno ne postoji jedinstvena metodologija ispitivanja sigurnosti web servisa koja obuhvata sve moguće scenarije. No, postoje određeni prijedlozi metodologija i preporučenih koraka koji olakšavaju postupak ispitivanja servisa.
Neke od tih metodologija su slične onima za ispitivanje web aplikacija. Iako su web servisi načelno slični web aplikacijama, postoje velike razlike u njihovoj ideologiji i samom načinu ispitivanja. Zbog sve većeg broja novih tehnologija i standarda koji se koriste za oblikovanje servisa, njihovo sigurnosno ispitivanje postaje znatno složenije od web aplikacija.
Web servisi predstavljaju tehnologiju za implementaciju mrežnih i distribuiranih aplikacija. Web servisi su modularne, samoopisujuće, samosadržavajuće aplikacije koje je moguće objaviti, locirati i pozvati putem Interneta. Bazirani na otvorenim standardima, Web servisi omogućavaju implementaciju Web-baziranih aplikacija koristeći bilo koju platformu, objektni model i proizvoljan programski jezik, tj. Web servisi dozvoljavaju bilo kom softveru da komunicira pomoću standardizovanog XML sistema poruka. Aplikacije se implementiraju koristeći Web servise iz različitih izvora, bez obzira gdje se nalaze ili kako su implementirani.
Osnovni problem još bržeg prihvatanja tehnologije Web servisa predstavlja sigurnost. Sigurnost nije bila jedan od osnovnih zahtjeva pri razvoju Web servisa. Da bi se ovaj problem prevazišao razvijen je niz sigurnosnih specifikacija za sigurnost Web servisa. Najznačajnija pitanja koja je potrebno riješiti su: tajnost poruka koje se prenose, integritet podataka koji se prenose, autentikacija klijenta i servera i neporecivost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari