Odlomak

Uvod
Pre nego što se pristupi analiziranju i razmatranju problema ovog seminarskog rada, neophodno je definisati pojmove menadţment i menadţera iz razloga objektivnijeg sagledavanja i potpunijeg razumevanja obrađene teme.Pre početka pisanja zadate teme naišli smo na mnoge probleme: kako pristupiti samom radu, koje relevantne pokazatelje uzeti u obzir da bi bila zadovoljena tema, te kako sve to ukomponovati u jednu jedinstvenu celinu.
Menadţment je proces oblikovanja i odrţavanja okruţenja u kojemu pojedinci, radeći zajedno u grupama, efikasno ostvaruju postavljene ciljeve. Menadţment je takoĎe proces postavljanja ciljeva i koordinisanja snage osoblja da bi se ciljevi ostvarili.Ljudi kao menadţeri izvršavaju menadţerske funkcije planiranja, organizovanja, kadrovskog popunjavanja, voĎenja i kontrolisanja. Menadţeri predstavljaju moć, a moć mora biti odgovorna i legitimna.
Predmet istraţivanja seminarskog rada je prikazati vaţnost ţene u menadţmentu, njene temeljne karakteristike, poteškoće s kojima se susreće (jedan od oblika diskriminacije), uopšteno njenu vaţnost…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese