Odlomak

1.    Uvod

Škotski profesor logike i etike te utemeljitelj modernih ekonomskih znanosti Adam Smith je tema vog pristupnog rada. Njegova djela nisu bila samo ekonomske rasprave i istraživanja već prava enciklopedijska riznica sveukupnog gospodarskog znanja do njegova vremena. Prema Smithu izvori povećanja narodnog bogatstva leže u povećanju količine proizvodnog rada i u proizvodnosti. Uz opširan povijesni prikaz nastanka novca, Smith je u svojim djelima donio analizu vrijednosti i raspodjele najamnine, profita i rente. Govorio je o akumulaciji kapitala i razlici između proizvodnog i neproizvodnog rada. Osim toga, Smith se vrlo temeljito bavio kritičkim osvrtom na javne financije postavivši i svoja pravila o porezu. Smithovo učenje govori da pravo bogatstvo nacija ne leži u novcu već u korisnom radu koji stvara razmjenske vrijednosti, a višak se vrijednosti ne realizira samo pomoću poljoprivrede već i pomoću industrijskog rada, čime je utro put ka kapitalističkom društvenom uređenju.

1.1.    Izvori podataka i metode istraživanja

Podatke vezane uz ovu temu crpila sam iz raznih literatura kao što su knjige, članci, internetske stranice…
Metode koje sam koristila u pisanju ovog rada kako bi se tema opisala i obrazložila pa paralelno i rješila problematika jesu :
•    Metoda analize sadržaja je korištena u svrhu prikupljanja podataka kako bi se problemi pritupnog rada opisali i obrazložili. Proučavajući literaturu pronađene su i osnovne spoznaje o problemu pomoću kojih su pristupnom radu postavljeni temelji.
•    Komparativna metoda se upotrebljava u svrhu usporedbe različitih Smithovih teorija te mogućnosti usporedbe sa ostalim ekonomistima.
•    U pristupnom radu koristila sam i posebne – logičke znanstvene metode, poput indukcije i dedukcije u svrhu izvođenja zaključaka te analize i sinteze u svrhu raščlanjivanja predmeta spoznaje na cjeline koje su potrebne za ovaj pristupni rad.

1.2.    Struktura rada

Pristupni rad sastoji se od dva velika poglavlja koja se zovu Biografija Adama Smitha i Utemeljitelj ekonomske znanosti. U biografiji Adama Smitha naznačene su osnovne karakteristike njegovog života, a isto tako poglavlje sadrži i naslov Klasična liberalna škola u kojoj su opisane osnovne karakteristike Smithovih teorija. Drugo poglavlje zove se Utemeljitelj ekonomske znanosti te sadrži naslove Nevidljiva ruka i Teorije Adama Smitha u kojima su opisane osnovne karakteristike Smithove ideologije i rada.
Uz ova dva poglavlja, pristupni rad sadrži i Uvod, Zaključak i Literaturu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese