Odlomak

U V O D

Kroz poglavlja ovog seminarskog rada, autor je želeo pojasniti šta je to akcionarsko društvo, kako je nastalo akcionarsko društvo, kako deluje akcinorasko društvo kao i prestanak akcionarskog društva.

1. AKCIONARSKO DRUŠTVO

U važećem Zakonu o privrednim društvima na teritoriji Republike Srbije, čl. 245 ovog zakona, određena je definicija Akcionarskog društva koja glasi „Akcionarsko društvo je društvo čiji je osnovni kapital podeljen na akcije koje ima jedan ili vise akcionara koji ne odgovaraju za obaveze društva, osim u slučaju iz čl.18. ovog zakona. Akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze celokunom imovinom.“, čl.18 ovog zakona glasi „Komanditor, član društva s ograničenom odgovornošću i akcionar, kao i zakonski zastupnik tog lica ako je ono poslovno nesposobno fizičko lice, koje zloupotrebi pravilo i ograničenoj odgovornosti odgovara za obaveze društva.
Smatraće se da postoji zloupotreba iz stava 1. Ovog člana naročito ako to lice:
1. Upotrebi društvo za postizanje cilja koji mu je inače zabranjen;
2. Koristi imovinu društva ili njome raspolaže kao da nje njegova lična;
3. Koristi društvo ili njegovu imovinu u cilju oštećenja poverilaca društva;
4. Radi sticanja koristi za sebe ili treća lica umanji imovinu društva, iako je znalo ili moralo znati da društvo neće moći da izvršava svoje obaveze.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Privredno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Fakultet za pravne i poslovne studije, Beograd  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese