Odlomak

UVOD

Akcize su specijalni porezi kojima se oporezuje potrošnja uglavnom monopolističkih proizvoda, tj. proizvoda masovne potrošnje sa niskom elastičnošću tražnje. Akcizama se oporezuju proizvodi koji štete ljudskom zdravlju i životnoj okolini i deklarišu se kao “luksuz” u odnosu na namirnice koje su od ključne važnosti za ljudsku egzistenciju. Tu spadaju: derivati nafte, bezalkoholna pića, alkohol i alkoholna pića, pivo i vino, kafa (u svim oblicima), duvanske prerađevine. Proizvođač je dužan da proizvod obileži akciznom markicom, osim medicinskih vina, piva i medovine.Obaveza obračunavanja akcize pri uvozu akciznih proizvoda nastaje danom nastanka obaveze obračunavanja uvoznih dažbina.Sam naziv akciza (excise tax) potiče iz 16.veka kada su u Holandiji posebnim porezom koji se nazivao excijsenoporezivani pivo, šećer, so i alkoholna pića, a pretpostavlja se da reč potiče od starofrancuske riječi assise(sednica, odluka, ugovor, namirenje računa ili duga, oporezivanje).

Primjer Holandije ubrzo slede Nemačka i Engleska (uključujući i engleske kolonije) a zatim I ostale evropske zemlje.U 19.veku akcize su bile dio sistema opšteg poreza na dobra i usluge koji se od početka 20.veka transformiran u opšti porez na potrošnju, odnosno od 1960-ih u porez na dodanu vrednost. Danas su u gotovo svim savremenim poreznim sistemima posebni porezi. Za razliku od poreza na promet, akciza se u poresko-tehničkom smislu ne vezuje za čin prometa, nego za sam proizvod čija se potrošnja želi pogoditi, tačnije rečeno, za njegovo “puštanje u promet”, kao i za uvoz. Za oporezivu transakciju se uzima već otpremanje iz prodavčeve fabrike proizvoda na koje se plaća akciza u sopstveno skladište na drugoj lokaciji, isporuka sopstvenoj prodavnici ili isporuka kupcu.

Porez se obračunava u apsolutnom iznosu po jedinici mere proizvoda (kilogramu, litri, komadu i sl.), ili u određenom postotku prodajne cijene. Razlozi uvođenja akciza su brojni (fiskalni, socijalni, zdravstveni, ekološki). Prednost tih poreza u odnosu prema drugima jeste jednostavnost ubiranja i mali broj poreznih obveznika. Akcize predstavljaju jedan od najznačajnijih fiskalnih prihoda.

U ovom radu upoznaćemo se sa pojmom akciza i  njenim karakteristikama, kao i njen istorijski razvoj. Videćemo koji su razlozi za njihovo uvođenje. Upoznaćemo se sa zakonskom regulativom u našoj zemlji, koja reguliše ovu oblast. Fiskalni značaj akciza u našoj zemlji je ogroman, to je razlog da se malo detaljnije upoznamo sa kretanjem i strukturom prihoda od akciza iz godine u godinu. Aktuelnost ove teme je velika, ne dovodi se u pitanje, jer su za nju zainteresovani ne samo poreske vlasti, odnosno država, već i građani, mediji. I svako ponaosob oseća efekte akcizne politike.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari