Odlomak

Uvod

Ublažavanje bolova je jedan od najvažnijih razloga za primenu lekova uopšte.Po definiciji bol je neprijatni senzitivni osećaj i emotivni doživljaj vezan za postojeću ili preteću povredu tkiva.
Analgetik je bilo koji lek iz raznovrsne grupe lekova koji se koriste da otklone bol (postignu analgeziju).Reč analgetik potiče od grčkih reči an- (bez) i -algija (bol). Analgetici na razne načine deluju na periferni i centralni nervni sistem. Među njima su paracetamol (acetaminofen), nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL), kao što su salicilati, narkotički lekovi poput morfijuma, sintetički lekovi sa narkotičkim svojstvima kao što je tramadol, i razni drugi. Neke druge klase lekova se obično ne smatraju analgeticima, ali se koriste za lečenje neuropatskih sindroma bola. Među njima su triciklički antidepresanti i antikonvulzanti.
Antipiretici su lekovi koji služe sa snižavanje povišene telesne temperature. Antipiretici uzrokuju da hipotalamus savlada porast temperature koji je uzrokovan interleukinima.
Većina antipiretika se koristi i za druge svrhe.Na primer, poznati antipiretici, aspirin i paracetamol, se najčešće koriste za ublažavanje bola.

1. Analgetici

“Sedare dolorem – divinum opus est”, “Smiriti bol – božanskoje delo”. Ova stara latinska izreka nesumnjivo ima svoj puni značaj i danas. Zaista, ništa nije tako zahvalno kao što je otkloniti bol kod bolesnika.Analgeticl otklanjaju bol pri potpuno očuvanoj svesti bolesnika. I mnogi drugi centralni depresori otupljuju osećaj bola, ali pri tome prouzrokuju izrazitu opštu depresiju centralnog nervnog sistema.
Prilikom uzimanja nekih lekova ove grupe postoji velika opasnost od razvijanja psihofizičke zavisnosti. Pravilna primena ovih lekova je usko povezana sa profesionainom odgovornošću lekara, ali je ona takode regulisana posebnim zakonom.

1.1. Podela analgetika

Analgetici se mogu podeliti u dve velike grupe:
 Opioidi (“narkotički” analgetici ) :
 alkaloidi opijuma i njihovi polusintetskiderivati:Morfin, kodein, diacetilmorfin (Heroin),
 sintetski analgetici-zamena za prirodne alkaloide opijuma:petidin (Meperidin, Dolantin), metadon (Heptanon), pentazocin (Fortral) i dr.
 Antipiretički analgetici (“nenarkotički” analgetici):
 acetisalinska kiselina
 paracetamol
 aminofenazon (aminopirin)
 fenilbutazon (Butazolidin) i dr.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 25 stranica
  • Farmakologija Danijela Pecarski
  • Školska godina: Danijela Pecarski
  • Skripte, Farmacija
  • Srbija,  Zemun,  Visoka zdravstveno – sanitarna škola strukovnih studija “ VISAN “ u Zemunu  
  • ,

Više u Farmacija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese