Odlomak

Informacioni sistem je skup komponenata organizovanih tako da omogućavaju registrovanje, prikupljanje, prenos, obradu, skladištenje, analizu i distribuciju informacija za različite namene.

Prema opštoj teoriji sistema, svaki sistem sadrži elemente na ulazu i izlazu, odnosno input i output i odgovarajuće upravljanje. Kod informacionog sistema upravljanje se ostvaruje preko povratne sprege koja utiče na ulaze, transformacije i izlaze. Uticaj okruženja se takođe manifestuje na sve elemente informacionog sistema.

Savremeno poslovanje karakterišu brze promjene u okruženju i sve veći pritisak konkurencije. Promjene u okruženju odnose se na promjene: uslova poslovanja, tehnologija, metoda, standarda i informacionih sistema.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari