Odlomak

Monetarna ravnoteža je ravnoteža između raspoložive količine novca (ponude novca) i stvarnih
potreba za novcem (tražnja za novcem). Ovo je stanje potpune likvidnosti, što znači da se tada
bez zastoja izvršavaju sve dospele obaveze i robno-novčana transakcija. U praksi je ovo vrlo
teško ostvariti. Faktički se uvek nalazi veća ili manja količina papirnog novca od količine zlata
koju on predstavlja kao sredstvo razmene.
Inflacija
je slučaj kada se u prometu nalazi veća količina papirnog novca u odnosu na potrebnu količinu
zlata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese