Odlomak

Opšte je poznato da je ishrana jedan od ključnih faktora koji određuju razvoj i zdravstveni status čoveka. Ishrana je biološka funkcija jer čovek bez odgovarajuće hrane ne bi mogao da se održava u životu. Način na koji se individua hrani uticaj na zdravlje čoveka još u majčinoj utrobi, kada se potrebni sastojci dobijaju preko krvi.

Hranu predstavljaju određene grupe hranljivih materija neophodnih za život. Njena osnovna uloga je obezbeđivanje dovoljno nutritijenata (hranljivih sastojaka) za zadovoljenje metaboličkih potreba neophodnih za rast i funkcionisanje organizma. Pod hranom podrazumevamo sve materije koje čovek unosi u organizam, u prerađenom ili neprerađenom stanju, začini, boje, i sve druge materije koje se dodaju u cilju poboljšanja. Nauka o ishrani (nutricionizam), prevashodno proučava kako hrana gradi i održava telo, ona takođe istražuje kulturne i individualne razlike, koje objašnjavaju kako čovek bira “omiljenu” hranu . Osnovni zadatak nutricionizma jeste da utvrdi koje vrste hrane i pića (i u kojoj količini), obezbeđuju energiju i gradivne materije potrebne za formiranje i rad svakog organa i sistema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Aditivi u prehrambenoj industriji mr Dobrila Ranđelović
  • Školska godina: mr Dobrila Ranđelović
  • Seminarski radovi, Skripte, Tehnologija
  • Srbija,  Prokuplje,  Visoka poljoprivredno prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari