Odlomak

PRIPREMA BIZNIS PLANA

Proizvodno preduzeće ” ŠUMA-PLAST ” je osnovano 2001.godine i ima status pravnog lica u privatnoj svojini. Osnovna djelatnost preduzeća ” ŠUMA-PLAST ” je proizvodnja PVC-stolarije. Investitor je donio odluku i kupio nove savremenu oprmu,sa kojom je tehnološki unaprijedio proizvodnju,i obim postojećih proizvoda,usaglašvajući njihov kvalitet sa zahtjevima tržišta.
S obzirom da je na tržištu stekao ime i ugled u okviru ove djelatnosti,analiza tržišta prodaje i nabavke neće biti prepreke za realizaciju novog programa. Privatno preduzeće ” ŠUMA-PLAST ” Banja Luka,osovano je 2011.. godine sa 100% kapitala od strane Velibora Pančića. Preduzeće ” ŠUMA-PLAST ” je 2001. godine upisan u registar Okružnog privrednog suda u Banjoj luci pod registarskim brojem 2-2483. Mašine koje posjeduje preduzeće su visoke CNC tehnologij. Ipak, sve prednosti i mogućnosti koje pruža visoka tehnologija ne bi mogle biti iskorištene bez kavlitetnih i sopsobnih ljudi. U preduzeću ” ŠUMA-PLAST ” radnici su stručni,osposobljeni za rješavanje složenih zahtjeva kupaca. Preduzeće ” ŠUMA-PLAST ” d.o.o. zbog uspješnog poslovanja potrebno je proširiti proizvodnju za jos jednu liniju za obradu Termoizlolaciiskog stakla.

 

 

 
OSNOVNE KARAKTERISTIKE FIRME
ODLIKE DOSADAŠNJEG RADA I RAZVOJA

Preduzeće ” ŠUMA-PLAST ” d.o.o proizvodnjom djelatnošću počelo se baviti jos 2001 godine., sa ciljem da proizvodi PVC-stolariju koje preduzeće prooizvodi,da postignu kvalitetom i nižom cijenom,supstituti uvoznim proizvodima ovog tipa.
Od osnivanja pa do danas invesitor svoje proizvode realizuje preko direktnih i indirektnih kanala prodaje, prvenstveno na domaćem tržištu.Ciljni segmenti tržišta bili su domačinstva kao finalni potrošači,dok se sada proizvodi izvoze izvan granica BiH.
Preduzeće svoju djelatnost obavlja u sopstvenom objektu ukupne površine od 2 400 m²,gdje se obavlja proizvodnja PVC-stolarije i Al-bravarije. Površina objekta čini magacinski dio u površini od 400m²,dok proizvodni dio čini 1880m². U sastavu proizvodnog dijela,nalaze se četiri kancelarije i dva sanitarna čvora površine 120m².

 

 

 

 

RASPOLOŽIVI POTENCIJAL PREDUZEĆA ” ŠUMA-PLAST “

Osnivačkom ulogom uz konstantne pozitivne rezultate poslovanja i akumulaciju preduzeće posluje sopstvenim i osnovnim i obrtnim sredstvima . Procijenjena vrijednost osnovnih sredstava u 2011.godini iznose 2.585.000,00 km.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese