Odlomak

Neadekvatne komunikacije u organizaciji mogu da izazovu brojne probleme koji se odražavaju na kvalitet procesa rada, proizvoda i usluga. U savremenom menadžmentu i praksi uspešnih, komunikacijama se poklanja izuzetna pažnja. Zaposleni se zbog ostvarenja kvaliteta, kreativnosti i inovativnosti podstiču na učešće, drže stalno u centru zbivanja i tretiraju kao saradnici i partneri. Pored internih komunikacija i informisanja, neguje se funkcija odnosa sa javnošću, kao snažan instrument očuvanja pozicija na tržištu i sticanja “imidža kvaliteta”.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Istraživanje tržišta energetskih napitaka -
  • Školska godina: -
  • Prezentacija, Skripte, Marketing/PR
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet organizacionih nauka  

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari