Odlomak

Buka izazvana vazdušnim saobraćajem je važan faktor za planiranje, projektovanje i eksploataciju aerodroma. Problem buke je aktuelan još od 70-ih godina prošlog veka. Sa jedne strane, posledica je uvođenje u saobraćaj mlaznih aviona i konstantnog povećanja obima vazdušnog saobraćaja, a sa druge strane tendencije naseljavanja stanovništva u neposrednoj blizini aerodroma. Povećanje broja operacija sletanja i uzletanja dovodi do pojačanog negodovanja stanovništva, što može da rezultira ograničavanjem daljeg razvoja aerodroma.Zbog toga se aerodromi suočavaju sa stalnom borbom da štetan uticaj buke na okolno stanovništvo svedu na najmanju moguću meru, a samim tim i potencijalna ograničenja koja im iz tog razloga mogu biti nametnuta.
Najvažniji aspekt borbe protiv štetnog uticaja avio buke na satnovništvo jeste adekvatno zoniranje okoline aerodroma. Ono podrazumeva definisanje kontura buke u okolini aerodroma i kontrolu namee prostora u skladu sa njima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari