Odlomak

Cijene su jedan od naznačajnijih, ali i najsloženijih segmenata savremenog načina privrjeđivanja. Pored roba ključna komponenta tržišta su cijene, odnosno novčani izraz nominalnih odnosa ponude i potražnje. Definisanje prirode cijene, njenog izgleda, ekonomske strukture, faktora koji utiču na njen apsolutni nivo, na visinu pojedinih elemenata njene strukture, na način njihovog formiranja kao i na relativne odnose u cijenama dva i više dobara oduvijek je bio komplikovan teorijsko-metodoločki problem. Zbog toga nastale su brojne ekonomske teorije koje se pojednostavljeno mogu redukovati na dvije osnovne: teorija radne vrijednosti i teorija marginalne (granične) korisnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Uvod u ekonomiju Prof.Željko Kovačević
  • Školska godina: Prof.Željko Kovačević
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Nezavisni univerzitet Banja Luka  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese