Odlomak

 

UVOD
Pre formiranja Centralnog registra hartija od vrednosti tržište hartija od vrednosti je funkcionisalo u problematičnom okruženju zbog neblagovremene i ponekad nepostojeće evidencije o transakcijama hartija od vrednosti i neusaglašenih baza podataka. Meñutim, sistem Centralnog registra hartija od vrednosti je svojim instrumentima funkcionisanja doprineo sreñivanju odnosa u domenu transakcija i evidencije hartija od vrednosti. Projekat konstitucije Centralnog registra hartija od vrednosti formalno je započet u proleće 2002. godine i pošto je pored registra hartija od vrednosti podrazumevao i objedinjavanje klirinške funkcije, dobio je radni naziv «Beokliring» po ugledu na «Euroclear». Iako je postojao kao organizacioni deo Narodne banke Srbije od 19.11.2001. godine, Centralni registar hartija od vrednosti kao samostalna institucija osnovan je 10.12.2003. godine izdvajanjem iz Narodne banke Srbije kao i prenosom baze podataka o vlasnicima akcija iz Agencije za privatizaciju – Privremenog registra u januaru 2004. Godine.

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari