Odlomak

UVOD

Zaštita životne sredine je jedna od aktuelnih tema vremena u kome živimo i to je osnovni razlog što se pojavljuje sve više knjiga u kojima se ona obrađuje. Smatramo da je probleme zaštite životne sredine moguće riješiti samo uz poznavanje prava i politike, odnosno uz uvažavanje postojećih pravnih normi i političkih sistema u kojima su one na snazi. S druge strane, problem životne sredine globalni problem i da se stoga mora i riješavati u međunarodnim

razmjerama, a za takav poduhvat jedan od preduslova je postepeno otklanjanje razlika koje se ogledaju ne samo u nejednakim stepenima ekonomskog razvoja, različitim kulturnim i ideološkim modelima, već i razlikama koje postoje u domenu politike i prava.

Po mišljenju većine autora, država je glavni subjekt politike životne sredine. Uslovno govoreći, država kao subjekt politike životne sredine može biti posmatrana u dvostrukom svjetlu i imati dvostruku ulogu. Ona može biti posmatrana iz inostranstva i imati ulogu subjekta medjunarodnih odnosa i medjunarodnog prava, i samim tim osobenu ulogu u svakoj od faza procesa politike životne sredine. S druge strane, država može biti posmatrana u svom klasičnom vidu, kao organizovani aparat, sa svim ulogama koje država ima ili može da ima u jednoj društvenoj zajednici.

Bez obzira na različita teorijska razumijevanja uloge države, globalna politika životne sredine, bar ona koja ima čvršća utemeljenja u važećim medjunarodnim dokumentima, podrazumijeva više ili manje potpuni pristanak država kao subjekata medjunarodnih odnosa i medjunarodnog prava. To sasvim nedvosmisleno govori o značaju države kao subjekta politike. Medjutim, pritom se obično zaboravlja drugi dio priče.

Zaboravlja se činjenica da prihvatanje jednog dijela medjunarodnih obaveza proističe iz izvora prava koji ne mogu svakog trenutka biti podložni preispitivanju od strane države. To se najmanje odnosi na pravila jus cogens karaktera. Dakle, ako se pojedini problemi smatraju opštim problemima (klimatske promjene, ozonski omotač, biodiverzitet, opasni otpad itd.), onda je teško sporiti postojanje odredjenih obaveza država.

Može se reći da su osnovne karakteristike države kao subjekta politike životne sredine sljedeće: državna teritorija, stanovništvo države, državna vlast (vlada) , nacionalna privreda i nacionalna kultura.

 

 

 

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese