Odlomak

Crkveno pravo bavi se pravnom stranom crkve dok se bogoslovskom stranom bave druge bogoslovske discipline

-Crkveno pravo se ne može uvrstiti ni u isključivo privatno ni u isključivo javno pravo, ono u sistemu zauzima samostalan položaj

-Zadatak crkvenog prava deli se na dva dela:

1) Opšti deo

-Da ispita osnovne principe crkvenog zakonodavstva

-Da objasni organizaciju i nadležnost crkvene vlasti (sudske I uprave)

-Da ispita i utvrdi imovinska i politička prava crkve kao pravnog lica

2) Posebni deo

-Da detaljno proučava spomenike crkvenog zakonodavstva

-Da stvara sistem crkvenog prava

-Da proučava životr pomesnih autokefalnih i pravoslavnih crkava.

 

Rating: 3.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 21 stranica
  • Crkveno pravo prof.Dimso Perić
  • Školska godina: prof.Dimso Perić
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Kragujevac,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari