Odlomak

Demokratski preduslovi uključuju niz različitih faktora koji se mogu difeerencirati po ekonomskim, socijalnim, istorijsko-tradicijskim, vrednosnim i drugim
osnovama. Takođe, ispravno je govoriti o njihovom prepletu i uzajamnoj vezi, buudući da demokratija nije prost kvalitet društvenog sistema, već “kompleks obeležja“ (Lipset) ili“interaktivni sistem“ (Linc i Stepan).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Ustavno pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari