Odlomak

Finansijska tržišta

Finansijsko tržište jeste organizovan tržišni prostor na kome se susreće ponuda i tražnja finansijsko-novčanih sredstava i formira cena tržišne alokacije finansijskih sredstava. Drugim rečima finansijsko tržište predstavlja organizovani metod transfera akumulacije i novčanih fondova između ekonomskih jedinica sa suficitom i jedinica sa deficitom finansijskih fondova.
Na finansijskom tržištu se obezbeđuje usklađivanje finansijskih sa planiranim realnim tokovima, kao i optimalno korišćenje ekonomskih potencijala i njihovo uravnoteženje na svim nivoima ekonomskih jedinica.
Finansijsko tržište je osnovni elemenat svakog finansijskog sistema. Reč je o mestu gde se povezuju različiti učesnici privrednog i društvenog života i gde se zaključuju poslovi u vezi kupoprodaje različitih finansijskih insrumenata.
Finansijsko tržište predstavlja instituciju kreiranu od strane društva kako bi se na što bolji način alocirali ograničeni i oskudni finansijski resursi i kako bi se na najefikasniji način zadovoljila tražnja za njima. Ono je mesto gde se kreiraju finansijski instrumenti gde se okupljaju svi učesnici. Na njima se formiraju različite cene pojedinih hartija od vrednosti, kamatne stope, devizni kursevi. Na njemu se vrši distribucija prihoda i meri efikasnost poslovanja.
Finansijsko tržište možemo sresti u dva osnovna oblika užem i širem.
Uži oblik je vezan za tačno određeno mesto, vreme, organizaciju i način funkcionisanja. Takvo tržište se naziva pojmom berza, a promet na njemu berzanskim prometom.
Šire shvatanje finansijskog tržišta je vezano za sva druga mesta van berze gde se takođe susreću ponude i tražnje za različitim finansijskim instrumentima i gde se obavljaju finansijski poslovi i zaključuju finansijske transakcije. Promet na takvom tržištu se naziva vanberzanski promet. On može biti organizovan na različite načine – preko međubankarskog tržišta, posebnih organizacija i njenih filijala, preko kompjuterskih sistema u kome je uključen veći broj finansijskih učesnika.
Jedna od najznacajnih funkcija finansijskih tržišta je njihova transferna funkcija. Transfernu funkciju finansijsko tržište obavlja kao primarno tržište to jest tržište gde se vrše kreiranje finansijskih instrumenata. Ucesnici na finansijskom tržištu se javljaju kao klasicni finansijski posrednici ( banke ) i institucionalni investitori ( osiguravajuce organizacije i penzioni fondovi ). Na finansijskom tržištu je moguce uspostaviti i neposredni odnos emitenta i kupca. Tada je rec o procesu dezintermedijacije.
Finansijske institucije, bave se pružanjem finansijskih usluga. Svi finansijski transaktori mogu podeliti na nefinansijske i finansijske poslovne subjekte. Njihovo poslovanje, pre svega, se svodi na investiranje i hartije od vrednosti i tim putem sticu prihode od kojih, odbijanjem svojih obaveza prema investitorima i izvore njihovih sredstava, dobijaju cist prihod. Postoje razlicite vrste banaka: centralne banke, komercijalne banke, razvojne banke, poslovne banke, štedionice, emisione, univerzalne i specijalizovane. Depozitne finansijske institucije se nazivaju depozitnim jer osnovni izvor njihovih sredstava cine štedni depoziti. Nedepozitne finansijske institucije obuhvataju osiguravajuce kompanije, penzione fondove, finansijske kompanije i investicione fondove.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese