Odlomak

U radu će biti reči o međunarodnim transakcijama koje podrazumevaju razmenu roba između rezidenata koji pripadaju različitim zemljama koje imaju različite valutne sisteme. Rad je fokusiran na devizni kurs koji predstavlja odnos vrednosti jedne valutet prema vrednosti druge valute. Devizni kurs, kao cena devize će, kao i svaka druga cena, uz pretpostavku slobodnog kretanja na nekoj tački uravnoteži ponudu i tražnju deviza i postići kurs ravnoteže ili ravnotežni kurs. Ponuda i tražnja deviza proističe iz stanja u platnom bilansu, proizlazi da visina deviznog kursa zavisi od platnog bilansa tako da će devizni kurs, kada dostegne određenu tačku ravnoteže ponude i tražnje deviza, izravnati platni bilans i postići spoljnu ravnotežu. Pri tome prava spoljna ravnoteža podrazumeva uvoznih ograničenja i devizne kontrole.
Posebna pažnja će biti usmerena na fiksne i fluktuirajuće devizne kurseve. Nakon izloženih karakteristika fiksnih i fluktuirajućih kurseva u radu, pored nosioca ekonomske politike često se nameće teško pitanje izbora vrste deviznog kursa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese