Odlomak

1.UVOD
1.1.Predmet i cilj rada
Voda je izvor života. Bez nje nije moguć nastanak i opstanak na našoj
planeti. Sastavni je dio vazduha, tla, živih organizama i najrasprostranjenija
je materija u prirodi.
Od ukupne količine vode na zemlji , cca 1.338 mil.km³, samo 35 mil. km³ ili
oko 2,5% pripada slatkim vodama, onima koji predstavljaju i najveći interes
čovječanstva. Od ove količine voda gotovo 70% ili 24 mil. km³ akumulirano je
u ledu Arktika i Antarktika i u vječitim lednicima drugih kontinenata. Najveći
dio zemljine površine pokriven je vodama okeana, što iznosi cca 71%. Dio
kopna preostale površine od 29%, sa kojeg u mora i okeane otječu rijeke
nazivaju se otjecajnim, a oblasti gdje rijeke ne otiču u mora nazivaju se
bezotjecajne. Bezotjecajne oblasti zauzimaju 20% zemljine površine. U
rječnim koritima, kod srednjeg nivoa vode, sadržano je 2.120 km³ slatke vode
ili oko 0,006% svih slatkih voda1
.
Ljudski život je nemoguć bez vode. Značaj vode za čovjeka ogleda se u
činjenici da procenat vode u ljudskom organizmu iznosi 71% i da se u
njenom odsustvu život gasi za nekoliko dana. Upotrebom zagađene vode
razvija se niz oboljenja kao što su tifus, dizenterija, kolera, razna stočna
oboljenja itd., takođe putem vode se prenose jaja, paraziti, pantljičare. Za
potrebe vodosnabdijevanja moraju se obezbjediti dovoljne količine čiste vode
odgovarajućeg kvaliteta. Da bi se isti obezbjedio prethodno je potrebno
organizovati zaštita izvorišta vode, a potom tehničko-tehnološkim postupkom
prečišćavanja dovesti njen kvalitet na zahtjevani stepen prečišćenosti. Kako
je ovaj postupak jako skup, prethodna zaštita izvorišta je značajan korak u
pojeftinjavanju postupka prečišćavanja vode.
Kako civilizacija napreduje, ljudi sve manje poštuju svoj okoliš i sami
postajemo svjesni posljedica narušavanja prirodne ravnoteže.
Voda, vazduh i tlo su prirodna bogatstva koja nisu neiscrpna. Nesavjesnim i
neracionalnim korištenjem utičemo na njihov kvalitet i dovodimo u pitanje
1Prof.dr. Jahić M.: Hidrologija,Tehnički fakultet Bihać, 2009.,str. 13.
1
mogućnost kvalitetnog i zdravog života. Tako ljudi moraju sami od sebe
prirodu čuvati i štititi od zagađivanja.
Tema izabranog seminarskog rada je dezinfekcija vode za piće, Čista voda je
jedna od osnovnih karika u lancu kvaliteta ljudskog življenja i opstanka na
našoj planeti. Što je voda zagađenija time je potrebni stepen prečišćavanja
veći i skuplji, te zahtjeva složeniju tehnologiju.
1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja
Prilikom izrade rada, koristila sam se raspoloživom literaturom nastavnog
profesora, odredbama zakonskih propisa, podacima iz prakse i podacima
koje sam čitala pretraživanjem „Interneta“.
Moje opredjeljenje je da na osnovu vlastitog iskustva i viđenja pregledane
dokumentacije izložim obradu teme koja slijedi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese