Odlomak

1. UVOD
Gimnastika je sastavni dio nastavnih planova i programa tjelesne i zdravstvene kulture na svim razinama i u svim oblicima školovanja. Izbor njezinih sadržaja, ciljeva i standarda znanja prilagođen je stupnju razvoja učenika, a njezino bogatstvo kretnih struktura i mnogobrojan utjecaja na zdrav rast i razvoj djece uveliko zadovoljava opće i usmjerene ciljeve tjelesne i zdravstvene kulture. Važna činjenica koja utječe na značajnost gimnastike u nastavnim planovima i programima, u kojima je zastupljena velikim brojem nastavnih tema (Živčić, 2010)njezina je primjerenost usvajanja osnovnih, bazičnih kretnih struktura koje se pohranjuju u motoričke baze u obliku osnova nužnih za skladno i učinkovito gibanje i njihovu primjenu u svakodnevnom životu (Novak i sur., 2008).
U osnovnom školstvu sadržaji sportske gimnastike koncipirani su sukladno temeljnim pravilima poučavanja kretnih struktura. Tako se s učenjem prvo započinje svladavanjem jednostavnijih kretnih zadataka, odnosno onih kretnji koje utječu na stjecanje osjećaja vlastitog tijela u različitim položajima i jednostavnijim gibanjima. Nakon toga se znanja nadopunjuju i proširuju zahtjevnijim i složenijim kretnim strukturama koje se izvode u različitim smjerovima i ravninama, različitom brzinom, na pomoćnim spravama, gimnastičkim spravama i upotrebom manjih rekvizita. Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kolegij iz Sportske gimnastike upisuje se na drugoj godini studija. Osnove ovoga sporta slušaju se u trajanju od dva semestra, jednu cijelu školsku godinu. Svakako se pretpostavlja da su tijekom prethodnog školovanja studentice već bile upoznate s osnovama sportske
gimnastike te se u ovom dijelu njihove edukacije težište oslanja na glavne koncepte, načine, metode i provođenje različitih procesa učenja kao i upoznavanje s ulogom sportske gimnastike u provedbi odgojno – obrazovnih ciljeva nastave u osnovnoj i srednjoj školi u smislu primjene stečenih znanja pri edukaciji drugih, njihovih budućih učenika. Iz toga razloga cilj ovoga istraživanja bio je dijagnosticiranje stanja usvojenosti tehnike školskih gimnastičkih elemenata studentica 2. godine kao jedne od osnovnih smjernica u načinu provođenju nastave iz kolegija Sportska gimnastika na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari