Odlomak

Osnovna misija Visoke škole, u oblasti obrazovne delatnosti, je stvaranje stručnog i kompetentnog menadžera, koji će biti upoznat sa svim vidovima klasičnog i savremenog poslovanja. U cilju što kompletnije edukacije studenata, programom Visoke škole je predviđena stručna praksa nakon druge i treće godine. Praksa nakon druge je obavezna da se obavi u nekom od preduzeća / ustanove u zemlji, dok posle treće godine studenti mogu to uraditi u zemlji ili u inostranstvu, ukoliko za to imaju mogućnosti.

Svrha prakse je da student tokom studiranja stekne sliku, kako danas funkcionišu preduzeća i uoči svu problematiku sa kojom se ona sreću prilikom organizovanja proizvodne ili uslužne delatnosti. Prikupljen materijal i stečeno iskustvo, koristiće studentu prilikom izrade seminarskih radova i razrade studija slučaja iz raznih predmeta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 30 stranica
  • Menadžment poslovnih komunikacija prof.dr Sreto Aleksić
  • Školska godina: prof.dr Sreto Aleksić
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari