Odlomak

1    Pojam društva

Društvo sa ograničenom odgovornošću nastalo je prvi put u njemačkom pravu, regulisano zakonom iz 1892.godine. Odredbe o ovom društvu sadržavao je i predratni jugoslovenski Trgovački zakon iz 1937.godine1. Danas, ovo društvo regulišu sva zakonodavstva.

Društvo s ograničenom odgovornošću je društvo koje, radi obavljanja djelatnosti, osnivaju pravna ili fizička lica koja ne odgovaraju za obaveze društva, a snose rizik za poslovanje društva do visine svoga uloga. Ulozi članova društva čine osnovni kapital društva2.

Po svome obliku društvo sa ograničenom odgovornošću spada u privredna društva, odnosno društva kapitala. Za obaveze društva odgovara samo društvo, dok su članovi odgovorni prema društvu, i to ograničeno u visini uloga.

Društvo sa ograničenom odgovornošću u sebi sadrži izvjesne karakteristike ortačkog društva i kao takvo je pogodno za institucionalno organizovanje malih i srednjih preduzeća.

Ovo društvo je slično akcionarskom društvu, ali se od njega i razlikuje. Razlika je u tome što u njemu ne postoje akcije, već ulozi, koji nisu izraženi u vidu prenosivih hartija od vrijednosti, kakve su akcije. Iz tog razloga se ne mogu koristiti u berzanskim operacijama. Sličnost sa akcionarskim društvom je u tome što ga može da osnuje jedno ili više pravnih, odnosno fizičkih lica, a odgovornost članova društva za rizik društva je u visini uloga.

Ukoliko društvo s ograničenom odgovornošću osniva jedno lice onda je ono jednopersonalno privredno društvo.

Veličina učešća određuje se prema ulozima članova društva. Svaki član može imati samo jedan udio, jedan udio može imati više vlasnika, koji se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava mogu ostvariti preko zajedničkog predstavnika, a za obaveze koje terete članove odgovaraju solidarno.

Dobit društva se po pravilu, dijeli među članovima srazmjerno udjelima, što važi i za gubitak.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari